१० वर्षमा सिर्जना हुन सक्ने आन्तरिक रोजगारीको विवरण माग

  • प्रकाशित मिति : February 8, 2024
  • नयाँ सवाल

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी १० वर्षमा सिर्जना हुन सक्ने आन्तरिक रोजगारीको विवरण प्रक्षेपण सङ्ख्याको विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै विभाग, संघीय अस्पताल, केन्द्रीय निकाय, प्रतिष्ठान, परिषद् लगायतसँग १० वर्षमा सिर्जना हुन सक्ने आन्तरिक रोजगारीको विवरण प्रक्षेपण सङ्ख्याको विवरण माग गरेको हो ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको च.नं. २७९ मिति २०८०/ १०/१० को पत्रानुसार तँहा विषयसँग सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र , गैर सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्रसमेतबाट आगामी १० वर्षहरूमा सिर्जना हुन सक्ने आन्तरिक रोजगारीको विवरण प्रक्षेपण सङ्ख्याहरूको विवरण माग भए अनुसार विवरण यस मन्त्रालयको इमेल admin@mohp.gov.np मा उपलब्ध गराइदिन हुन आदेशानुसार अनुरोध छ ।’